Portada | On som | Contactar | Català - Castellano   
el servei

El Servei d’Ordenació Farmacèutica te com objectius principals la planificació i la gestió de les polítiques en matèria d’ordenació farmacèutica que garanteixen a tota la població l’accés als medicaments amb facilitat, igualtat i equitat.

Per dur a terme aquests objectius es realitzen actuacions d’autorització i control dels establiments sanitaris que custodien i dispensen medicaments, així com dels professionals que en ells exerceixen les seves funcions.

 
ara destacam

Convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de oficines de farmàcia a les Illes Balears - 2014

Més informació


Convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de oficines de farmàcia a les Illes Balears - 2015

Més informació


 

carta_serveis_240.gif  

L'objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i l'eficàcia, així com un ús responsable del medicament marca les accions de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia en sintonia amb el conjunt del Sistema Nacional de Salut.
lazo_pdf.gif Carta de Serveis


CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL RD 823/2008
Circular informativa per la què es comunica l'apertura del termini per a l'aplicació del RD 823/2008 referent a l'índex corrector dels màrgens de les oficines de farmàcia amb una facturació anual menor a 200.000 €, per al 2016. lazo_pdf.gif Circular informativa RD 823/2008


 AVÍS IMPORTANT

Mentre no estigui habilitada la tramitació telemàtica corresponent, qualsevol documentació i sol·licitud adreçada a l’Administració s’ha de presentar d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.
b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest darrer cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

La documentació presentada per altres canals no s’atendrà.


LEGISLATIVES


 

enllaços


 
 
 
Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia
C/ Jesús, 38-A. - 07010 Palma
Telèfon: 971 17 73 83 - FAX: 971 17 73 20